Send Inquiry Send SMS
ASHAPURA CHINA CLAY LLP.
408, 4th Floor, Sunshine Plaza, Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya Marg, Dadar (East)Mumbai - 400014, Maharashtra, India
Phone : +918037266740
Fax : 91-22-26126121
Mr. Jaimin Shah (Director)
Mobile : 918037266740